ROBERTO CAVALLI HOME FURNITURE - SOFAS

RC-ARUBA-3seater-sofa-slider1

ARUBA

RC-BLAKE-4seater-sofa-slider1

BLAKE

RC-BLAKE2-4seater-sofa-slider1

BLAKE.2

RC-BOLD-3seater-sofa-slider1

BOLD

RC-BOLD-sofa-amb1

BOLD

RC-CAICOS-3seater-sofa-slider1

CAICOS

DRL-211-A_02

DARLINGTON

RC-DEVA-3seater-sofa-slider1

DEVA

RC-DIVA-3seater-sofa-slider1

DIVA

RC-EMPIRE-2seater-sofa-slider1

EMPIRE

RC-KINGSTON-modular-sofa-slider3

KINGSTON

Screenshot 2019-06-04 at 15.08.54

MALAWI

RC-MANHATTAN-3seater-sofa-slider2

MANHATTAN

RC-MONTEGO-3seater-sofa-slider1

MONTEGO

RC-MONTENAPO-sofa-with-dormeuse-right-slider1

MONTENAPO

RC-NEST-3seater-sofa-slider3

NEST

RC-SHARPEI-3seater-sofa-slider1

SHARPEI

RC-SHARPEI5-dormeuse-left-slider4

SHARPEI.5

RC-SMOKING2-5seater-sofa-slider1

SMOKING.2

RC-TEMPLATE-3seater-sofa-slider1

TEMPLATE

RC-TOBAGO-3seater-sofa-slider1

TOBAGO

RC-TOWNEE-3seater-sofa-slider1

TOWNEE

RC-TURNER-3seater-sofa-slider1

TURNER

VIK.213.A_2

VIKTORIA