PALAZZO PITTI

PALAZZO PITTI LARGE TIDY TRAY

PALAZZO PITTI ESPRESSO CUP

PALAZZO PITTI TEA CUP

PALAZZO PITTI BREAD PLATE

PALAZZO PITTI DESSERT PLATE

PALAZZO PITTI CHARGER

PALAZZO PITTI LARGE VASE

PALAZZO PITTI MEDIUM VASE

PALAZZO PITTI 3 LEVEL RISER

PALAZZO PITTI 2 LEVEL RISER

PALAZZO PITTI MEDIUM TIDY TRAY

PALAZZO PITTI SQUARE TIDY TRAY

PALAZZO PITTI MUG