TIGRESS

TIGRESS LARGE ASHTRAY

TIGRESS MEDIUM ASHTRAY

TIGRESS SQUARE ASHTRAY

TIGRESS TEA CUP

TIGRESS ESPRESSO CUP

TIGRESS DESSERT PLATE

TIGRESS CHARGER

TIGRESS BREAD PLATE

TIGRESS 2 LEVEL RISER

TIGRESS 3 LEVEL RISER

TIGRESS LARGE VASE

TIGRESS MEDIUM VASE